Referente: Giancarlo Casula
Via Prati 22, Sassari

 

corsi: 07.30-10.30, 13.30-17.30, 18.30-21.45

 

info: 3385844530
accademia-moros@tiscali.it